Kariera i rozwój zawodowy w Selvita S.A.

Selvita S.A. jest największą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej innowacyjną firmą biotechnologiczną, notowaną na GPW w Warszawie.
Działalność Selvity dzieli się na dwa segmenty – innowacyjny i usługowy. W ramach pierwszego z nich Selvita poszukuje nowych, oryginalnych leków, przede wszystkich w obszarze onkologicznym. W ramach segmentu usługowego, Selvita współpracuje z największymi koncernami farmaceutycznymi na świecie, dostarczając kompleksowych rozwiązań z zakresu chemii, biotechnologii oraz bioinformatyki.
Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Stanach Zjednoczonych w Bostonie oraz San Francisco a także w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Selvita jest w nieustannej fazie dynamicznego rozwoju, dlatego cały czas poszukujemy wysokiej klasy naukowców i specjalistów, chętnych do budowania wraz z nami przyszłości polskiej biotechnologii.
Od roku 2007 od podstaw zbudowaliśmy sprawny zespół składający się z ponad 350 osób, bez których sukces firmy nie byłby możliwy. Wierzymy, że jako firma jesteśmy tak innowacyjni, efektywni i sprawni jak nasi pracownicy, dlatego też poszukujemy ambitnych osób, które z zaangażowaniem i pasją, wspólnie z nami będą budować wartość firmy.

Selvita kładzie duży nacisk na wdrażanie programów rozwojowych ułatwiających członkom zespołów rozwój zawodowy zgodny z ich ambicjami i potencjałem.
Inwestowanie w kapitał ludzki to proces zaplanowanych i konsekwentnie realizowanych działań, których celem jest zapewnienie zasobów ludzkich o najwyższych kompetencjach, kwalifikacjach, umiejętnościach, czerpiących satysfakcję z pracy i zorientowanych na realizację celów biznesowych organizacji. Sukces Selvity opieramy na polityce inwestowania poprzez permanentne szkolenia i programy rozwojowe, zarządzanie potencjałem pracowników (tworzenie ścieżek karier, zarządzanie talentami, włączanie pracowników w proces zarządzania, budowanie kultury organizacyjnej opartej na relacjach i komunikacji, zapewnienie wysokiego standardu warunków pracy). Inwestowanie w kapitał ludzki w Selvita służy stworzeniu zespołu profesjonalnych, zdolnych i mocno zaangażowanych pracowników otwartych na zmiany i innowacje.


Poznaj prezentera:

Paulina Wolanin

Z grupą Selvita związana od roku 2007.
HR Manager w Selvita S.A., w której od roku 2010 pełnie także funkcję prokurenta.
Od roku 2016 Członek Zarządu w spółce Ardigen S.A., wchodzącej w skład grupy kapitałowej Selvita.
Do jej obowiązków należy budowanie i wdrażanie strategii funkcjonowania procesów HR oraz zapewnianie ich zgodności z polityką firmy, tworzenie systemu motywacyjnego, ścieżek karier, systemu ocen pracowniczych, współpraca z Zarządem i kadrą kierowniczą, przygotowywanie i koordynacja projektów z dziedziny HR, wspieranie zmian personalnych i organizacyjnych oraz koordynacja projektów szkoleniowych w ramach grupy Selvita.

PODZIEL SIĘ