Rozwiązania informatyczne dla medycyny genomowej

Skalowalność to cecha krytyczna każdej szybko rozwijającej się branży. W dziedzinie genetyki istotna jest możliwość jednoczesnego przetwarzania dużych danych w skali od dziesiątek do tysięcy. Pojedynczy genom człowieka zajmuje około 200 GB. Pomnożenie tej wartość przez liczbę 20 mln genomów, które planowane są do zsekwencjonowania do końca przyszłego roku, ukazuje zagrożenie przeciążeniem danymi DNA, które … Czytaj dalej Rozwiązania informatyczne dla medycyny genomowej