Ardigen

Skalowalność to cecha krytyczna każdej szybko rozwijającej się branży. W dziedzinie genetyki istotna jest możliwość jednoczesnego przetwarzania dużych danych w skali od dziesiątek do tysięcy. Pojedynczy genom człowieka zajmuje około 200 GB. Pomnożenie tej wartość przez liczbę 20 mln genomów, które planowane są do zsekwencjonowania do końca przyszłego roku, ukazuje zagrożenie przeciążeniem danymi DNA, które wymagają analizy i interpretacji. Dlatego ważne jest nie tylko uzyskanie dostępu do mocy obliczeniowej, ale także modularność procesu analizy oraz zdolność dostarczania raportów w możliwie najbardziej zautomatyzowany sposób. Rozważając zastosowania kliniczne, prawdziwe wyzwanie wynika zarówno z charakteru przetwarzanych danych, jak i celów ich analizy. Kontekst kliniczny sprawia, że ​​analizy są użyteczne tylko wtedy, gdy ich wyniki spełniają rygorystycznie określone standardy i mogą być dostarczone na czas. Ekosystem narzędzi do genomiki gwałtownie rośnie. Pojawiły się języki oprogramowania dedykowane dla tworzenia i konfiguracji przepływów pracy bioinformatycznej w sposób niezależny od platformy. Intelliseq wyspecjalizował się w tworzeniu kompletnych procesów przetwarzania danych genetycznych obejmujących oprogramowanie analizujące, annotujące i oceniające znaczenie różnic w sekwencji genomu.

Dostarczamy zintegrowane oprogramowanie, które przyspiesza procesy diagnostyki prowadzone w skali całego genomu. Nasze rozwiązanie obejmuje wszystkie dostępne metody analizy NGS (sekwencjonowanie następnej-generacji): od sekwencji pojedynczego genu do pełnego genomu, w celu wykrycia przyczyn chorób genetycznych, nowotworów dziedzicznych, badań przesiewowych w kierunku nosicielstwa, farmakogenetyki oraz badań asocjacyjnych w skali całego genomu. Poszukujemy współpracy z laboratoriami, firmami farmaceutycznymi i klinikami w zakresie outsourcingu, podwykonawstwa i umów o świadczenie usług oraz wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.

Prezenter:
Michał Korystyński
Intelliseq

PODZIEL SIĘ