Biogospodarka

Strona główna Biogospodarka

Społeczność bio-tech – jak ją tworzyć i dlaczego jest potrzebna

Społeczność bio-tech

Boost Biotech Polska to społeczność osób z branży bio-tech, która systematycznie się rozrasta.
Jako Stowarzyszenie tworzymy i aktywizujemy społeczność młodych biotechnologów poprzez dzielenie się informacjami (profile na mediach społecznościowych, strona www) oraz organizowanie regularnych spotkań Meet Biotech – Boost Biotech, które pozwalają osobiście poznać interesujących przedstawicieli branży oraz nawiązać nowe kontakty zawodowe.

Na spotkania zapraszamy gości z Polski i ze Świata reprezentujących przemysł, biznes, start-upy, naukę oraz projekty DYI. Spotkania odbywają się co miesiąc w 7 polskich miastach z transmisją na żywo dostępną dla wszystkich zainteresowanych.

Pracujemy nad zorganizowaniem spotkań w nowych miastach oraz kolejnych krajach (Niemcy, Szwecja, Czechy, Francja) gdzie spotkania rozpoczną się w roku 2017.
Wspieramy także komunikację w nauce oraz jej popularyzację m.in organizując polską edycję konkursu na krótką prezentację doktorantów (Three Minute Thesis®) oraz współpracując ze szwedzkim portalem crastina.se.

Naszym celem jest wzmocnienie więzi pomiędzy bio-technologami pracującymi w różnych miastach w nieco różnych dziedzinach i promowanie podejścia interdyscyplinarnej współpracy, samodzielnego aktywnego odkrywania i przedsiębiorczości.

W związku z intensywnym rozrostem stowarzyszenia poszukujemy partnerów do organizacji spotkań Meet Biotech – Boost Biotech w nowych miastach Polski i Europy. Planujemy także nowe wydarzenia i jesteśmy otwarci na różnorodną współpracę z firmami z branży.
Zawsze szukamy także prelegentów, którzy chcieliby podzielić się swoją historią lub/i opowiedzieć o prowadzonych projektach czy tworzonych start-upach.


Poznaj prezentera:

Anna Jeszka

Społeczność bio-tech

Innowacyjna technologia magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych

Innowacyjna technologia magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych

W latach 2010-2015 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach realizowany był projekt badawczo- wdrożeniowy z zakresu magazynowania w akumulatorach energii nadwyżki ciepła z wnętrza tuneli foliowych.
Jako akumulatory energii zastosowano: akumulator kamienny, cieczowy oraz wypełniony materiałem podlegającym przemianie fazowej. Idea pracy akumulatorów polega na przedmuchiwaniu przez nie w okresie temperatury przekraczającej wymagania roślin, ciepłego (okres ładowania) oraz w okresie zapotrzebowania na ciepło, zimnego powietrza (proces rozładowania).
W wyniku zastosowania tego rozwiązania oraz utrzymując rekomendowane parametry procesu przedmuchu powietrza (czas cykli, strumień przetłaczanego powietrza), okres zwrotu poniesionych nakładów na budowę i eksploatację systemu wynosi ok. 8 lat.

Akumulacja nadwyżek ciepła w obiektach szklarniowych i wykorzystanie zgromadzonej energii w uprawach pod osłonami. Oferta skierowana jest do właścicieli upraw pod osłonami (szklarnie, tunele foliowe) oraz upraw szkółkarskich Najważniejsze obszary współpracy dotyczą:

 • dostosowaniem konstrukcji systemu magazynowania ciepła,
 • rekomendacji rodzaju podłoża dla uprawianych roślin,
 • określenia parametrów związanych z: czasem procesu ładowania akumulatora oraz optymalnych warunkach przy jego rozładowaniu,
 • doboru parametrów wentylatora (nadciśnienie dynamiczne, strumień przetłaczanego powietrza),
 • sterowania procesem schładzania powietrza wewnątrz obiektu,
 • nadzoru merytorycznego nad budową akumulatorów ciepła,
 • dostosowania rodzaju i konstrukcji do indywidualnych potrzeb rolników i ogrodników,
 • opieki merytorycznej w pierwszym okresie użytkowania systemów akumulacji ciepła.

Przy zastosowaniu odpowiednio dobranego systemu można uzyskać wcześniejszy i wyższy plon uprawianych roślin, ograniczenie zużycia środków ochrony roślin oraz zmniejszenie zużycia paliwa kopalnego do utrzymania rekomendowanych parametrów mikroklimatu.


Poznaj prezentera:

Sławomir Kurpaska

Innowacyjna technologia magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych

Prof. dr hab. Sławomir Kurpaska, pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wykorzystania źródeł energii odnawialnej (kolektory słoneczne, fotowoltaika oraz pompy ciepła) oraz urządzeń minimalizujących zużycie energii w obiektach pod osłonami. Był kierownikiem kilku projektów badawczych finansowanych przez MNiSzW. Autor lub współautor ponad stu recenzowanych prac naukowych oraz kilku monografii.

Naturalne kwasy karboksylowe jako nowy surowiec dla przemysłu chemicznego

Naturalne kwasy karboksylowe jako nowy surowiec dla przemysłu chemicznego

Naturalne kwasy karboksylowe jako nowy surowiec dla przemysłu chemicznego

Naturalne kwasy karboksylowe m.in. kwas cytrynowy lub itakonowy są otrzymywane na skalę przemysłową metodami biotechnologicznymi. Proces polega na tzw. fermentacji cytrynowej lub itakonowej na pożywkach zawierających cukry przy zastosowaniu odpowiednich pleśni. Na kwasy te istnieje duże zapotrzebowanie przede wszystkim przez przemysł spożywczy, a w przypadku kwasu itakonowego, również przez przemysł tworzyw sztucznych. Przedstawione zostaną nowe możliwości zastosowania tych bioproduktów, m.in. w roli interesujących monomerów do otrzymywania materiałów polimerowych; półproduktów do syntezy związków fluorescencyjnych; czy też substancji pomocniczych przy waloryzacji biomasy ligninocelulozowej.

Od kilku lat prowadzimy badania podstawowe dotyczące nowych zastosowań bioproduktów z grupy naturalnych kwasów karboksylowych (cytrynowego i itakonowego) w szeroko rozumianej technologii chemicznej. Badania obejmują: syntezę nowych związków fluorescencyjnych, otrzymywanie biodegradowalnych, termoutwardzalnych i elastycznych poliestrów, wytwarzanie polielektrolitów i hydrożeli.
Poszukujemy środków na prowadzenia dalszych badań. Chcielibyśmy zainteresować wynikami swoich badań producentów kwasów karboksylowych oraz firmy zajmujące się wytwarzaniem materiałów polimerowych i fine-chemicals.


Poznaj prezentera:

Szczepan Bednarz

Naturalne kwasy karboksylowe jako nowy surowiec dla przemysłu chemicznego

Selektywny rozdział biogazu

Selektywny rozdział biogazu

Celem przedsięwzięcia jest zbadanie a następnie wprowadzenie na rynek krajowy i europejski technologii selektywnego rozdziału biogazu. Wobec rosnącego zapotrzebowania rynku na technologie przetwórcze biogazu nie skupiające się jedynie na instalacjach odsiarczania podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu budowie badawczej instalacji pilotażowej. Instalacja ta o wydajności 1 kg/h ma za zadanie usunąć selektywnie siarkowodór wobec ditlenku węgla i metanu. Usuwanie siarkowodoru będzie realizowane metodami absorpcji chemicznej aktywowanymi roztworami amin. Po usunięciu z biogazu siarkowodoru na drodze kolejnej adsorbcji zostanie rozdzielony metan od ditlenku węgla. Produktem finalnym instalacji będzie biometan o wysokiej czystości oraz strumień ditlenku węgla.

Technologia ta jest przeznaczona dla produkcji wielkotonażowych i stanowi doskonałą alternatywę dla klasycznych układów CHP tak szeroko rozpowszechnionych na rynku europejskim. Zaletami tej technologii są możliwość dowolnego zagospodarowania metanu (np. do syntez) oraz pozwala odzyskać strumień CO2 który z powodzeniem może być wykorzystany w gospodarstwach rolniczych jako nawóz gazowy lub tradycyjnie sprężany i konfekcjonowany do butli.

Na chwilę obecną opracowano dokumentację wykonawczą instalacji pilotażowej składającej się z wytwornicy biogazu o zadanym składzie, kolumn absorpcyjnej i regeneratora, węzła separacji, układu utylizacji termicznej gazowych produktów ubocznych oraz węzła sit molekularnych. Wykonano także reaktor syntezy siarkowodoru oraz skompletowano niektóre układy regulacyjne i pomiarowe. Do połowy przyszłego roku planujemy zakończyć budowę instalacji pilotażowej a w 3 kwartale 2017 rozpocząć testy. Projekt finansujemy ze środków własnych.

Cel oferty:
 • wprowadzenie na rynek europejski technologii selektywnego rozdziału składników biogazu;
 • poszukujemy instytucji, firm lub organizacji zainteresowanych współpracą w zakresie badań, wykonawstwa budowlanego;
 • oferujemy wielkotonażową technologię alternatywnego wykorzystania produktów biogazowni.

Poznaj prezentera:

Radosław Kmieć

Selektywny rozdział biogazu

Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, inżynier procesu, projektant, wieloletnie doświadczenie w projektowaniu instalacji przemysłowych w zakresie zagadnień procesowych i montażowych, doświadczenie w realizacji inwestycji oraz w utrzymaniu ruchu instalacji przemysłowych, właściciel biura inżynierskiego zajmującego się projektowaniem aparatury chemicznej i rafineryjnej w zakresie transportu mediów, wymiany ciepła i wymiany masy.

TraceMix – unikalne rozwiązania dla rosnącego zapotrzebowania na mikroelementy w rolnictwie

Tracemix

Rec Alkaline Oy, fińska spółka innowacyjna opracowała skuteczną metodę produkcji złożonych nawozów mineralnych poprzez recykling baterii alkalicznych. Opatentowana technologia przenosi proces recyklingu na nowy poziom i ma wiele zalet:

 • Chemiczna obróbka w temperaturze pokojowej
 • Mniejsze zużycie energii
 • Wysoka wydajność przetwarzania
 • Niskie koszty inwestycyjne
 • Bezpieczny dla środowiska
 • Końcowy produkt – wysoka wydajność nawozu

Sukces firmy Rec Alkaline jest zapewniony dzięki unikalnemu procesowi recyklingu baterii i odzyskiwanie składników jak cynk, magnez, siarka czy potas do wyrobu nawozu mineralnego TraceMix.

Globalne zapotrzebowanie na efektywną metodę recyklingu baterii alkalicznych i produkcji nawozów różnego przeznaczenia będzie w przyszłości tylko rosnąć.
Technologia Rec Alkaline zużywa 9 razy mniej energii niż konwencjonalne metody wytapiania i nie powoduje szkodliwych emisji. Sprawność przetwarzania osiąga 90%, przy czym tradycyjny sposób wytapiania jest ograniczony do 50% i nie odpowiada wymaganiom Unii Europejskiej. Ekstrakcja manganu z baterii jest znacznie bardziej wydajna, szybsza i tańsza niż metoda górnicza używana przez głównych konkurentów.

Fińska firma Rec Alkaline Oy jest zainteresowana znalezieniem partnera w Polsce do produkcji mineralnych nawozów w oparciu o innowacyjną technologię odzyskiwania mikroelementów z zużytych baterii alkalicznych w procesie recyklingu. Fabryka do produkcji nawozów jest w tej chwili budowana ze wsparciem funduszy europejskich w Finlandii. Projekt będzie gotowy w połowie 2017 roku. Firma szuka partnera albo do zainwestowania w fabrykę w Polsce lub współpracę w oparciu o licencję lub udostępniony patent.


Poznaj prezentera:

Janusz Kahl

Jakość

Biosurowce dla przemysłu chemicznego

Biosurowce dla przemysłu chemicznego

Naturalne kwasy karboksylowe takie jak kwas cytrynowy lub itakonowy są otrzymywane na skalę przemysłową metodami biotechnologicznymi. Na rynku istnieje duże zapotrzebowanie na te kwasy, przede wszystkim, przez przemysł spożywczy. Celem naszych działań jest rozwój nowych technologii wykorzystania biomasy (w tym kontekście bioproduktów), które dadzą możliwość produkowania materiałów i chemikaliów o dużej wartości dodanej (większej niż produkty spożywcze). Przedstawione zostaną nowe możliwości zastosowania tych bioproduktów w technologii chemicznej, m.in. w roli monomerów do otrzymywania polimerów oraz do syntezy związków fluorescencyjnych. Związki te mogą znaleźć zastosowanie w rolnictwie, chemii budowlanej, jak również w medycynie.

Cel / charakter oferty

Poszukujemy partnerów biznesowych zainteresowanych wynikami naszych badań, chcącymi współfinansować naszą działalność naukową, skierowaną zarówno na dostarczanie innowacyjnych technologii, jak również zdobywanie nowej wiedzy.

Posiadamy kilkuletnie doświadczenie naukowe poparte licznymi publikacjami w uznanych czasopismach o światowym zasięgu.


Poznaj prezentera:

Szczepan Bednarz

Szczepan Bednarz

Z zamiłowania, z wykształcenia i z zawodu chemik. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej obejmujące zagadnienia z chemii organicznej, chemii polimerów i chemii żywności. Biegły w stosowaniu różnych technik analitycznych i metod oczyszczania. Bez stresu poruszający się w podstawowych zagadnieniach modelowania i symulacji komputerowej procesów chemicznych. Specjalizuje się w badaniach polimeryzacji monomerów otrzymywanych ze źródeł odnawialnych. Aktywnie współpracuje zarówno z ośrodkami akademickimi, jak również z otoczeniem biznesowym, głownie z branży agrochemikaliów.
Obecnie pracuje w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

Jak skutecznie aplikować o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych

Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych

Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii – niezależna organizacja powołana przez przedsiębiorców, oferuje pomoc i współpracę w zakresie transferu technologii i komercjalizacji, w tym:

 • zaplanowanie projektu B+R i jego założeń,
 • znalezienie partnera naukowego,
 • znalezienie partnera biznesowego,
 • wypracowanie modelu komercjalizacji,
 • pozyskanie dofinansowania na fazę B+R,
 • pozyskanie finansowanie na fazę wdrożeniową,
 • zarządzanie projektami B+R i wdrożeniowymi,
 • kojarzenie innowacyjnych pomysłodawców z inwestorami.

Współpracujemy zarówno z biznesem (bez ograniczeń branżowych), z jednostkami naukowymi, jak i indywidualnymi osobami.

Oferujemy warsztaty mające na celu przedstawienie najważniejszych czynników sukcesu projektów B+R, chcemy przedstawić metodykę samooceny projektu pod kątem jego gotowości do aplikowania, szans na uzyskanie dofinansowania i szans na komercjalizację zakończoną sukcesem.

Dla wszystkich uczestników warsztatów proponujemy indywidualne konsultacje i doradztwo również po wydarzeniu.

Warsztaty poprowadzi osoba z prawie 20 letnim doświadczeniem w pozyskiwaniu środków UE i ponad 10 letnim doświadczeniem eksperckim w zakresie oceny projektów, w tym B+R.


Poznaj prezentera:

Dorota Hubka-Wójcik

Dorota Hubka-Wójcik


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

Współpraca z LSOS

Posiadasz wiedzę i kompetencje – szukasz wyzwań? Dołącz do GRUPY TEMATYCZNEJ...

Grupy tematyczne to interdyscyplinarne zespoły składające się z osób, które łączy wspólny interes i temat. Z j. ang. "Special Interest Groups" (pol. SIGi), to zespoły składające...