BRIdge Alfa jako wsparcie

Firma AstraZeneca działa w Polsce od blisko 30 lat i prawie od początku z dużym sukcesem koordynuje badania kliniczne prowadzone w Polskich ośrodkach badawczych. Wysoka jakość pracy polskich specjalistów została zauważona i w roku 2011 w Polsce, w Warszawie zostało utworzone, jako pierwsze w tej części Europy – Globalne Centrum Operacyjne Badań Klinicznych AstraZeneca, które zatrudnia obecnie ponad 900 osób.
Postęp naukowy i technologiczny firmy nie byłby możliwy bez współpracy ze środowiskami akademickimi i instytucjami naukowymi na całym świecie. Niezwykły rozwój firmy AstraZeneca w obszarze globalnych zadań związanych z badaniami i rozwojem leków w Polsce stawia przed nami wyzwania w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich dotyczy stałej potrzeby pozyskiwania kadr do pracy w obszarze badań i rozwoju w Globalnym Centrum Operacyjnym Badań Klinicznych, globalnych liderów badań, lekarzy badań, specjalistów analizujących dane medyczne, biostatystyków i wielu innych. Drugie wyzwanie związane jest z przekonaniem, że jako pionier wśród globalnych, innowacyjnych firm biofarmaceutycznych prowadzący inwestycje w dział badań i rozwoju na skalę dotychczas niespotykaną na Polskim rynku powinniśmy i chcemy pełnić także rolę lidera współpracy pomiędzy działalnością badawczo-rozwojową realizowana przez przemysł farmaceutyczny, środowiska naukowe, start-upy i naukowców w Polsce. Bez współpracy pomiędzy tymi środowiskami nie jest możliwy postęp w nauce a potencjał Polski w obu obszarach jest bardzo wysoki i powinien być w pełni wykorzystany.

Obecność AstraZeneca w Polsce zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym w postaci Globalnego Centrum Operacyjnym Badań Klinicznych pozwala zaproponować współpracę w kilku obszarach.
1. Nieustanie na polskim rynku prowadzimy wiele badań klinicznych i Polska jest jednym z kluczowych krajów uczestniczącym w procesie badań i rozwoju leków w firmie AstraZeneca. Zapraszamy do współpracy wszystkie ośrodki, które chciałaby prowadzić badania kliniczne AstraZeneca.
2. Zapraszamy do sprawdzenia oferty współpracy na platformie
Open Innovation’ firmy AstraZeneca. W naszym dążeniu do ułatwiania współpracy wpierającej rozwój nauki oferujemy partnerom zainteresowanych rozwojem nowych innowacyjnych leków kilka możliwości współpracy, z których główne z nich wymienione są poniżej:
• Clinical Compound Bank
• Preclinical Toolbox
• Target Innovation
• Challenges – jednym z przykładów AstraZeneca Challenge, który nadal będzie otwarty w dniu konferencji, jest: ‘Automated Detection and Quantitation of Bone Marrow Cells’
3. Mamy duże zasoby danych z badań klinicznych przeprowadzonych przez AstraZeneca. Stworzyliśmy specjalny proces w którym istnieje możliwość udostępniania tych danych osobom, które chciałyby wykorzystać je do celów naukowych, w przygotowaniu prac doktorskich lub do innych projektów naukowych.
4. Chętnie podzielimy się doświadczeniami w niektórych obszarach związanych z badaniami klinicznymi w których opracowaliśmy sposoby działania spełniające wymogi najnowszych rekomendacji branżowych i potrzeby obecnego rynku badań klinicznych, takich jak nasze kompleksowe podejście do monitorowania opartego na ryzyku lub programy wsparte technologią ułatwiające i podnoszące jakość oceny wykonalności i planowania badania klinicznego.

Prezenter:
Barbara Kozierkiewicz
AstraZeneca

Barbara Kozierkiewicz od ponad 20 lat związana jest z firmą AstraZeneca działając w obszarze badań i rozwoju. Od chwili otwarcia w Polsce Globalnego Centrum Operacyjnego Badań Klinicznych kieruje globalnymi zespołami pełniącymi istotną rolę w procesie badań klinicznych.
Doktor nauk ekonomicznych, zainteresowana rozwojem sektora badań klinicznych w Polsce oraz roli współpracy nauki i biznesu w zwiększaniu innowacyjności regionów.