NanoAddVenture – czyli jak minimalizować ryzyko zakażeń szpitalnych

Polski rynek farmaceutyczny obfituje w coraz to większą liczbę trwających oraz planowanych badań klinicznych. Ogromnym sukcesem dla rozwoju tej gałęzi przemysłu jest opracowanie odpowiedniego modelu współpracy z jednostkami opieki zdrowotnej, które mogą prowadzić te badania.
Wiele inicjatyw powstaje na pograniczu służby zdrowia i przemysłu farmaceutycznego, czyli w sektorze badań klinicznych. Pojawia się coraz więcej nowych ośrodków, które specjalizują się tylko i wyłączenie w prowadzeniu badań klinicznych – są one bardzo dobre w swojej dziedzinie dzięki wyspecjalizowanemu personelowi i odpowiedniemu sprzętowi. Ale czy to wystarczy? Myślę, że nie. Dlaczego? Ponieważ „prawdziwi” i najbardziej potrzebujący pacjenci istnieją przede wszystkim w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
Ponadto – walka o pacjenta trwa. Publiczne jednostki opieki zdrowotnej nie chcą oddawać swoich pacjentów do prywatnych placówek, a pacjent często boi się opuścić swój najbliższy i pierwotny ośrodek opieki zdrowotnej, aby skorzystać z prywatnej opieki w ośrodku, w którym prowadzone są tylko badania kliniczne. Do czasu kiedy ta walka będzie trwać wszystkie podmioty zaangażowane w poszukiwanie pacjentów będą dla siebie hamulcem rozwojowym.
Dopóki nie pozwolimy małym szpitalom i przychodniom/poradniom uczestniczyć w badaniach klinicznych (i nie zapewnimy im merytorycznego wsparcia, w tym dostarczenia przeszkolonego lub szkolącego się personelu), nie uwolnimy potencjału rekrutacyjnego, jakim dysponuje Polska. Co więcej – nie dając tym jednostkom dostępu do badań klinicznych, dla niektórych pacjentów zamkniemy możliwość skorzystania z innowacyjnego leczenia – na poziomie globalnym – prawdopodobnie już na zawsze.
Pomysł, który chciałbym przedstawić, mógłby umożliwić wielopłaszczyznowy rozwój naszego kraju poprzez: zacieśnienie współpracy z dużymi firmami farmaceutycznymi o ogromnym kapitale, otwarcie możliwości dodatkowego finansowania dla małych jednostek opieki zdrowotnej, zapewnienie pacjentom dostępu do bezpłatnych i nowoczesnych terapii, które często dają szansę na przedłużanie lub ratowanie życia, a których nasze państwo nie jest w stanie obecnie sfinansować.
Budując narzędzie wsparcia mające na celu angażowanie jednostek opieki zdrowotnej do udziału w badaniach klinicznych możemy zrównać poziom Polski do krajów Europy Zachodniej, w których udział w badaniach klinicznych jest codzienną praktyką oraz czynnikiem wpływającym na ciągły rozwój opieki zdrowotnej.

Cel: zaangażowanie małych jednostek opieki zdrowotnej w prowadzenie badań klinicznych
Działania: spotkania informacyjne, szkolenia bezpośrednie, szkolenia online, dostęp do aplikacji szkoleniowej, zatrudnienie personelu administracyjnego, nawiązywanie kontaktów między ośrodkami a Sponsorami, wyszukiwanie badań klinicznych dla ośrodków.
Kamienie milowe:
– przeprowadzenie spotkania informacyjne dla 50 ośrodków
– zorganizowanie bezpośredniego szkolenia merytorycznego dla 30 ośrodków
– stworzenie szkolenia online dla personelu szpitalnego
– stworzenie aplikacji ze wsparciem merytorycznym i szkoleniami online
– zatrudnienie koordynatora badań klinicznych dla 30 ośrodków
– przygotowanie oferty szpitali dla Sponsorów badań klinicznych
Czas realizacji – około 3 lata
Planowany budżet 1 500 000 PLN

Głównym powodem nawiązania współpracy w realizacji prezentowanego projektu jest znalezienie odpowiedniego źródła finansowania dla planowanych działań.
Jak zostało to już wcześniej częściowo opisane, współpraca skupia się na znalezieniu dobrego partnera z:
– przemysłu badań klinicznych – specjalista ds. szkoleń;
– branży graficznej do wspierania ogólnych zadań związanych z wizualną częścią projektu (strona internetowa, oferty szpitali w formie ulotek, plakatów, portfolio, platformy ze szkoleniem online);
– branży programistycznej do budowy platformy szkoleniowej i aplikacji szkoleniowej;
– agencji rekrutacyjnej wspierającej proces rekrutacji w aktywnych ośrodkach opieki zdrowotnej;
– branży kreatywnej do wspierania działań w zakresie tworzenia materiałów do szkolenia online.

Pierwszą i największą korzyścią związaną z nawiązaniem współpracy przy proponowanym projekcie jest długoterminowe zaangażowanie w realizację tych zadań. Co więcej – odpowiednia pensja, rozwój w dziedzinie badań klinicznych i – co najważniejsze z punktu widzenia użyteczności społecznej – uczestnictwo w zmianach i postępach w polskim systemie opieki zdrowotnej na poziomie europejskim oraz poprawie jakości leczenia pacjentów.

Prezenter
Aldona Bacior
Self Initiative

Specjalista ds. Badań klinicznych od 5 lat (dotychczasowa praca dla kilku firm farmaceutycznych i CRO).
Pasjonatka swojej pracy, bardzo mocno zaangażowana w proces poszukiwania nowych ośrodków badawczych w Polsce, z największym dotychczasowym sukcesem jakim było uruchomienie kilku badań klinicznych (onkologicznych) w jednym z największych szpitali wojewódzkich na Podkarpaciu.
Zaangażowana w podnoszenie świadomości na temat badań klinicznych w mediach społecznościowych wspiera studentów i młodych ludzi w poszukiwaniu pierwszej pracy w branży badań klinicznych.