Projekt BIC oraz możliwości wykorzystania jego narzędzi w procesie komercjalizacji produktów IVD

Głównymi powodami realizacji projektu BIC były: brak dostatecznego doświadczenia we wprowadzaniu produktów opartych na biomarkerach na rynek oraz potrzeba poprawy poziomu diagnostyki i spersonalizowanej opieki zdrowotnej w regionie Morza Bałtyckiego oraz poza nim. Projekt wystartował we wrześniu 2017 i zakończy się we wrześniu 2020. Całkowity budżet projektu BIC wynosi 2,55 mln EUR. Projekt jest realizowany … Czytaj dalej Projekt BIC oraz możliwości wykorzystania jego narzędzi w procesie komercjalizacji produktów IVD