Obrazowanie ilościowe jako przykład usług badawczych w ŁUKASIEWICZ − PORT

Techniki mikroskopowe są rutynowo stosowane w diagnostyce histopatologicznej i analizach mikrobiologicznych. Dzięki rozwojowi metod badawczych i zastosowaniu ilościowej analizy obrazów mikroskopowych możliwe jest przeprowadzenie wysoce wyrafinowanych badań, które pozwalają np. na ocenę wpływu terapii lub różnego typu substancji na funkcje pojedynczych komórek i całego organizmu. Mikroskopia konfokalna jest wszechstronną techniką obrazowania, która umożliwia trójwymiarowe obserwacje … Czytaj dalej Obrazowanie ilościowe jako przykład usług badawczych w ŁUKASIEWICZ − PORT