Synthos Generacja

Grupa Badawcza Koloidy Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, jednego z wiodących polskich ośrodków naukowych od lat skupia ekspertów specjalizujących się w otrzymywaniu oraz charakterystyce nanomateriałów i funkcjonalnych powierzchni.

Kontrola właściwości fizykochemicznych cząstek koloidalnych jest kluczowym czynnikiem decydującym o efektywności ich zastosowania. W naszym laboratorium kontrolę wielkości, morfologii oraz właściwości powierzchniowych nano- i mikrocząstek osiąga się już na etapie ich preparatyki.

Ze względu na wieloletnie doświadczenie w syntezie monodyspersyjnych nanocząstek srebra i złota, zarówno w postaci suspensji, jak również osadzonych na powierzchniach stałych, swoją ofertę kierujemy w szczególności do przedstawicieli branży medycznej oraz biologicznej. Syntezowane przez nas nanocząstki srebra wykazują działanie antynowotworowe oraz aktywność przeciwdrobnoustrojową, co potwierdzają liczne publikacje naukowe naszych specjalistów. W zakres naszej działalności wchodzi również funkcjonalizacja powierzchni nanocząstek plazmonicznych dla celów powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii ramanowskiej (SERS) oraz ich selektywnego wiązania z lekami antynowotworowymi.

Innym oferowanym układem są mikrosfery polimerowe, których wodne suspensje (tzw. lateksy) znajdują szerokie zastosowanie w profilaktyce i diagnostyce medycznej.
W odróżnieniu od większości komercyjnie oferowanych mikrosfer, nasze układy otrzymywane są w procesie przebiegającym bez stabilizatorów i surfaktantów, dzięki czemu znajdują zastosowanie jako efektywne nośniki białek i substancji aktywnych. Ze względu na konkurencyjność cenową, nasze produkty od wielu lat służą firmom biochemicznym jako substrat do produkcji testów immunologicznych, m. in. do szybkiego wykrywania i identyfikacji antygenów pałeczek patogennych (Salmonella, Shigella sonnei, Escherichia coli (EPEC), a także do identyfikacji szczepów Staphylococcus aureus.

Poza gotowymi rozwiązaniami i produktami, oferujemy również działalność usługową w zakresie charakterystyki fizykochemicznej nano- i mikrocząstek koloidalnych. Obszar naszej specjalizacji obejmuje wyznaczanie gęstości, kształtu, rozkładu wielkości, porowatości, średnicy hydrodynamicznej oraz właściwości elektrokinetycznych nano-
i mikrocząstek koloidalnych (w tym polielektrolitów i białek). Nasi specjaliści są również ekspertami w dziedzinie badania powierzchni materiałów makroskopowych. Oferowane przez nas analizy obejmują określenie morfologii, szorstkości, powierzchniowej gęstości ładunku reflektancji oraz innych właściwości kluczowych ze względów aplikacyjnych. Badania prowadzone są na wysokiej klasie aparaturze laboratoryjnej (mikroskopy AFM, Malvern Zetasizer Nano ZS, spektrofotometry Shimadzu), a naszym priorytetem jest ich rzetelność i powtarzalność.

Cel/ charaktery oferty:

Proponujemy różne formy współpracy zarówno z przedsiębiorstwami, jak również jednostkami naukowo-badawczymi. Nasza oferta kierowana jest głównie do przedstawicieli sektora biotechnologicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego oraz chemii gospodarczej. Oferujemy nieodpłatne przekazanie próbek dla celów testów pilotażowych oraz badań wstępnych. Dodatkowo poszukujemy zainteresowanych zakupem naszych technologii zawieranych w formie umów licencyjnych oraz knowhow.

Jesteśmy również otwarci na nowe wyzwania i zlecenia w obszarze syntezy oraz badania właściwościnano- i mikrocząstek. Zapewniamy rzetelność oraz konkurencyjność wobec innych dostawców.

Autorzy: Dawid Lupa, Julia Maciejewska-Prończuk, Maria Morga, Magdalena Oćwieja oraz  Zbigniew Adamczyk

Prezenter:
Dawid Lupa
MSc Eng. Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences

He obtained his Master Degree at Faculty of Chemical Engineering and Technology of Cracow University of Technology. Currently, he is a PhD candidate at International Doctoral Studies realized at Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences. His main research interest include synthesis of polymeric microparticles and investigation of their interactions with noble metal nanoparticles. He is a co-author of monograph titled „Oxidative dissolution of silver nanoparticles” and a number of research articles in the field of colloid science.