Why not to do business with Life Science Open Space?

Oferta biznesowa dla Sponsorów – Partnerów LSOS

skierowana jest do firm, instytucji i osób, których cele działania – zarówno komercyjnego, jak i niekomercyjnego – wpisują się w temat Zdrowia i Jakości Życia.  Oferujemy możliwość biznesowej wspópracy poprzez promocję i reklamę oferty Partnera -Sponsora w mediach Klastra LifeScience Kraków. Podstawowa oferta obejmuje elastyczne pakiety obejmujące:

  • bannery reklamowe na stronie głównej i podstronach LSOS.info
  • artykuły sponsorowane i materiały multimedialne w działach dotyczących SMART wątków (inteligentnych specjalizacji), w tym:
    • bannery w newsletterze LSOS z przekierowaniem do stron z artykułami sponsorowanymi
    • wpisy nt artykułów sponsorowanych na FB i Twitterze
  • zamieszczenie LOGO i informacji o Partnerze/ Sponsorze na stronie „Partnerzy LSOS”
  • wymienianie nazwy Partnera / Sponsora w materiałach prasowych i konferencyjnych
  • eksponowanie nazwy i logotypu w miejscach spotkań organizowanych pod marką LSOS
Wybierając Life Science Open Space za swojego partnera biznesowego zyskujesz nie tylko klinetów –  przyczyniasz się do rozwoju innowacji dla Zdrowia i Jakości Życia, budujesz również swój prestiż, wspierasz ideę społecznej odpowiedzialności.

Ceny reklam i pakietów sponsorskich są dostępne na żądanie w biurze Klastra.


 

PODZIEL SIĘ