Rzuć WYZWANIE skierowane do środowisk studentów, naukowców i przedsiębiorców

Oferta Open Challenge adresowana jest do firm i instytucji, które w ramach swojej działalności spotykają się z ważnymi dla nich zagadnieniami, które wymagają kreatywnego niesztampowego, rozwiązania – podejścia czy unikalnych kompetencji: słowem uzasadniają poszukiwanie rozwiązania na zewnątrz własnej organizacji. Otwarcie się na pomysły z zewnątrz jest korzystne z wielu powodów, a jednym z ważniejszych jest wyłączny dostęp i możliwość wyboru pośród wielu rozwiązań – niektóre z nich będą podsuwać nowy schemat myślenia na sposób definiowania problemu.

Wykorzystaj platformę LSOS do ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu, dzięki któremu pozyskasz nowe rozwiązania swojego problemu.  

Jak wygląda proces?   

  1. Przedstaw wstępną propozycję wyzwania wypełniając Formularz Wyzwania” – informacje zawarte w formularzu przekazywane są do dalszego postępowania w Fundacji Klaster LifeScience Kraków.
  2. Po otrzymaniu wstępnej wersji zgłoszenia kontaktujemy się w celu uzgadnienia szczegółów konkursu, pełnej treści wyzwania oraz zasad współpracy, w tym aspektów prawnych dotyczących zachowania poufności informacji (Challenge Program i Umowa).
  3. Organizacja/Firma otrzymuje formalnie tytuł „Partnera LSOS”.
  4. Pełna treść Wyzwania, w tym warunki udziału w konkursie zostają opublikowane w sekcji „Challenge” portalu w powiązaniu z prezentacją, która następuje podczas oficjalnej imprezy LSOS.
  5. Partner osobiście przedstawia swoje działania i kontekst problemu, a następnie prezentuje wyzwanie, którego rozwiązaniem jest zainteresowany. Impreza ma charakter networkingowy i może promować więcej niż jedno wyzwanie.
  6. Wyzwanie przedstawione na imprezie LSOS, są automatycznie promowane we wszystkich mediach Klastra LifeScience Kraków. Czas trwania i zasięg promocji zależą od wstępnych ustaleń.
  7. Partnerzy współpracują w trakcie realiacji projektu. Fundacja udostępnia swoje media i sieć intranetową w celu zbierania i opracowywania zgłoszeń przychodzących w odpowiedzi na wyzwanie.
  8. Rozwiązanie konkursu i przyznanie nagród odbywa się zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami.
  9. Fundacja pomaga i pośredniczy w kontaktach pomiędzy stronami oraz dba o jakość relacji i standardów prawnych.

Zainteresowanych podjęciem współpracy i przedstawieniem swojego wyzwania na forum LSOS zapraszamy do kontaktu mailowego z biurem Klastra: klaster <at> lifescience.

Wypełnij Formularz Wyzwania

 

 


 

PODZIEL SIĘ